18-08-08

Season 1; disc 1.

wwdisc1

‘Pilot’: The New Original Wonder Woman,
Het is 1942 en de wereld is in oorlog met Nazi Duitsland. De VS onderschept een bericht dat de Nazi’s een geheime militaire fabriek op een marinewerf in Brooklyn willen bombarderen. Hier worden in het geheim nieuwe bommen ontwikkeld. De Amerikaanse oorlogsheld Steve Trevor moet dit verijdelen, en het vliegtuig onderscheppen. Tijdens deze actie worden beide vliegtuigen vernietigd, waarbij Steve boven de Duivelse Bermuda Driehoek uit zijn vliegtuig moet springen en aanspoelt op “Paradise Island”, het eiland van de Amazones.
De Amazones houden een wedstrijd om te bepalen wie Steve naar de bewoonde wereld terug mag brengen. De winnaar is prinses Diana.
Eenmaal in Amerika blijken de Nazi’s een spion op het kantoor, het oorlog departement, van Steve te hebben. Wonder Woman weet echter net op tijd een catastrofe te voorkomen. Zij besluit als Wonder Woman de Nazi plaag te blijven bestrijden en voorlopig in Amerika te blijven. Zij neemt hiervoor de identiteit van onderofficier Diana Prince aan, waarbij ze als secretaresse op het kantoor van Steve Trevor te werk wordt gesteld.


1: Wonder Woman Meets Baroness Von Gunther,
De Nazi’s willen Steve Trevor door middel van het plegen van allerlei sabotages op militaire missies in het diskrediet brengen. De aandacht wordt hiermee afgeleid van het werkelijke doel; het saboteren van een rakettransport voor luchtafweer. Aan Wonder Woman de schone taak om Steve zijn naam te zuiveren en het plan van de Nazi’s te verijdelen.

Season 1; disc 2.

wwdisc2

2: Fausta: The Nazi Wonder Woman,
De Nazi’s nemen Wonder Woman gevangen om haar krachten te bestuderen, waarna ze haar na een hersenspoeling in willen zetten voor het Duitse Rijk.Steve volgt haar en haar ontvoerders naar het geheime hoofdkwartier van de Nazi inlichtingen dienst.
3: Beauty On Parade,
Mei 1942: Wanneer Wonder Woman als haar alterego Diana Prince zich in schrijft voor een verdachte Miss G.I. verkiezing om zo de waarheid achter de sabotage van het radar project te ontdekken, lopen zij en Steve tegen iets veel gevaarlijkers aan. De veiligheid van de Verenigde Staten is in gevaar.


4: The Feminum Mystique (1),
Juni 1942: De Nazi’s willen het prototype van Amerika’s eerste straalvliegtuig, de XPJ-1, stelen. Alsof Wonder Woman haar handen nog niet vol genoeg heeft, verschijnt haar jongere zuster Drusilla (Debra Winger). Zij heeft de opdracht Diana mee terug naar Paradise Island te nemen. Echter Drusilla wordt in haar alter ego van Wonder Girl ontvoerd door de Nazi’s, die hiermee denken Wonder Woman in handen te hebben.

Season 1; disc 3.

wwdisc3

5: The Feminum Mystique (2),
Drusilla wordt door een slimme spion van de Nazi’s misleid en verraadt per ongeluk de locatie van Paradise Island. De Nazi’s vatten het plan op om het eiland te veroveren en zo achter haar geheimen te komen en dit tegen de rest van de wereld te gebruiken. Stap 1 is het ontginnen van het onverwoestbare metaal ‘Feminum’.
6: Wonder Woman Vs. Gargantua!
Mei 1942: Gargantua, een grote mensaap, wordt afgericht om ingezet te worden voor het Duitse Rijk.
September 1942: Gargantua is de hoofd attractie van het Turner Circus in Washington DC. De Nazi’s willen met behulp van deze aap een overgelopen spion genaamd Steigler (John Hillerman) terug halen. Steigler zijn kennis van zaken vormt een grote bedreiging voor Hitler. Wonder Woman moet het tegen Gargantua opnemen die tevens is afgericht om haar te doden.
7: The Pluto File,
September 1942: De Ierse huurling “De Valk” heeft ‘de Pluto File’ gestolen. Hierin staat het geheim om kunstmatig aardbevingen op te wekken. ‘De Valk’ wil door middel van zo een aardbeving een nucleaire reactor als gevolg daarvan laten ontploffen. Een bijkomend probleem is dat “De Valk” drager is van de builenpest, en zo een spoor van zieken achter zich laat. Voor Wonder Woman ontstaat een race tegen de klok om een middel te zoeken om een aardbeving te stoppen en tevens een builenpest epidemie te voorkomen.

Season 1; disc 4.

wwdisc4

8: Last Of The Two Dollar Bills.
September 1942: Top Nazi spion Wotan weet twee mensen die bij de “Munt drukkerij” werken te vervangen door exacte dubbels. Hij wil de graveerplaten van de 2 dollar biljet stelen om de geallieerden te bedelven onder miljarden valse dollars en zo de Amerikaanse economie lam te leggen.
9: Judgement From Outer Space (1).
De aarde wordt al meer dan 3000 jaar geobserveerd door een ‘Raad Van Planeten’ gevormd door een buitenaards ras. Andros, lid van deze raad, moet de andere leden weten te overtuigen van de goedheid van het mensenras op aarde. Zoniet, dan wordt de aarde gesteriliseerd (gezuiverd van de mens). Andros wordt door de Nazi’s gevangen genomen. Als Andros gedood mocht worden, dan is het meteen gedaan met de mensheid. Wonder Woman moet de raad op andere gedachten zien te brengen en probeert contact te zoeken met behulp van het ruimteschip van Andros.


10: Judgement From Outer Space (2),
Wonder Woman weet de verschillende beveiligingen van het ruimteschip te omzeilen om zo een bericht aan de raad door te geven. Deze geeft geen antwoord. Inmiddels is Steve erachter waar de Nazi’s Andros vast houden. Andros bevindt zich in Schloss Markheim, het geheime Nazi verhoor centrum. Steve onderneemt, met in zijn keilzog Wonder Woman, een geheime missie om Andros te ontzetten.

Season 1; disc 5.

wwdisc5

11: Formula 407,
Augustus 1942: Formule 407 zorgt ervoor dat rubber zo sterk als staal wordt. Het Amerikaanse leger kan dit heel goed voor zijn voertuigen gebruiken. Op een mijn lopen is dan geen enkel probleem meer.
Steve en Diana reizen af naar het neutrale Argentinië om daar professor Moreno te ontmoeten, de uitvinder van deze formule. Professor Moreno is pro Amerikaans, en wil de formule aan de Amerikanen overdragen. Echter het bestaan van deze formule is ook de Nazi’s ten gehore gekomen. Zij hebben het plan opgevat om Majoor Steve Trevor te onderscheppen en zo de formule te bemachtigen.
12: The Bushwackers,
September 1942: Vlees is tijdens de oorlog op rantsoen. In de staat Texas wordt op een ranch voor het Amerikaanse leger de runderen gefokt. De eigenaar heeft last van veedieven en schakelt zijn vriend Generaal Blankenship in. Deze stuurt majoor Steve Trevor om de veedieven in de kraag te vatten. De veedieven hebben echter een informant die hen voor Steve waarschuwen en een val klaarleggen.
13: Wonder Woman In Hollywood,
Het is het 2000 jarige jubileum van het bestaan van Paradise Island, en Drusilla moet Diana ophalen. Diana en Steve zijn afgereisd naar Hollywood waar Steve één van de hoofdrollen gaat spelen in een promotiefilm voor de Amerikaanse krijgsmacht. Deze film is echter een dekmantel voor de Nazi’s om vier Amerikaanse oorlogshelden te ontvoeren en in Duitsland terecht te laten staan voor propaganda doeleinden. Het is aan Wonder Woman en Wonder Girl om dit te voorkomen.